ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՄԳՏԿ կառավարման խորհրդի 55-րդ նստաշրջանը Մոսկվայում (2012 թ., հունիսի 23-28)

Թեմաների ֆինանսավորումը կշարունակվի

2012 թ. ԳՊԿ-ն կֆինանսավորի 21 գիտաժողով