ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

11.06.2015

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն հայտարարում է «Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ՄՐՑՈՒՅԹ:

 

Մրցույթին մասնակցելու հայտերը ներկայացվում են ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե՝ առձեռն, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00 - 13:00 և 14:00 - 17:00 կամ փոստով (Երևան 0028, Օրբելի եղբայրների 22):

 

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ Գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունում՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 14:00 - 17:00 (հեռ.` 21-01-40 (113)):

 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2015 թ. հուլիսի 13-ը:

 

Մրցույթի հրավերի փաթեթը

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե