ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +102)

Արտուր Մովսիսյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

Հարություն Սարգսյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

.

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար (հեռախոս՝ 21 01 40 +120)

Լևոն Ֆարմանյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +117)

Կարեն Ղարիբյան

Կոմիտեի նախագահի օգնական (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

Սյուզաննա Բլբուլյան

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վարչություններ

Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Անի Վիրաբյան

Քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Նաիրա Սուքիասյան

Միջազգային համագործակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +122)

պետ՝ Մարիանա Սարգսյան

Փորձարարական մշակումների և ինովացիոն ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +105)

պետ՝ Արևիկ Խնկոյան

Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչություն (հեռախոս՝ )

պետ՝

Գիտական փորձաքննության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

պետ՝ Նաիրա Նազարյան

Տվյալների հավաքագրման և վերլուծությունների բաժին

պետ՝ Լիլիթ Ազարյան

Հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40)

պետ՝ Արթուր Մինասյան

Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն (հեռախոս՝ )

պետ՝

Հետազոտական ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +113, +116)

պետ՝ Անուշ Հովհաննիսյան

Կրթական ծրագրերի բաժին

պետ՝ Աիդա Խաչատրյան

Ուսանողների աջակցության բաժին

պետ՝

Բաժիններ

Բյուջետավորման և գնումների բաժին

պետ՝

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +106, +123, +124)

պետ՝ Տիգրան Գալստյան

Հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +109)

պետ`

Անձնակազմի կառավարման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +107)

պետ՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Քարտուղարություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +114, +101)

պետ՝ Յուրի Պետրոսյան