ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +102)

Արտուր Մովսիսյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40)

Հարություն Սարգսյան

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Մկրտիչ Այվազյան (հեռախոս՝ 21 01 40 +111)

Կոմիտեի նախագահի օգնական (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

Սյուզաննա Բլբուլյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար (հեռախոս՝ 21 01 40 +121)

Լևոն Ֆարմանյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +117)

Կարեն Ղարիբյան

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վարչություններ

Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչություն

պետ՝ Անի Վիրաբյան (հեռախոս՝ 21 01 40 +116)

Քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Նաիրա Սուքիասյան

Միջազգային համագործակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +115)

պետ՝ Մարիանա Սարգսյան

Փորձարարական մշակումների և ինովացիոն ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +105)

պետ՝ Արևիկ Խնկոյան

Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչություն

պետ՝ Արսեն Հակոբյան (հեռախոս՝ 21 01 40 +124)

Գիտական փորձաքննության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

պետ՝ Նաիրա Նազարյան

Տվյալների հավաքագրման և վերլուծությունների բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +119)

պետ՝

Հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +120)

պետ՝ Լիլիթ Ազարյան

Ծրագրերի իրականացման վարչություն

պետ՝ Լուսինե Գրիգորյան (հեռախոս՝ 21 01 40 +124)

Հետազոտական ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +113)

պետ՝ Անուշ Հովհաննիսյան

Կրթական ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +122)

պետ՝ Աիդա Խաչատրյան

Ուսանողների աջակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +110)

պետ՝

Բաժիններ

Բյուջետավորման և գնումների բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Սերգեյ Սանթրոսյան

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +106, +123)

պետ՝ Տիգրան Գալստյան

Հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +109)

պետ՝ Աստղիկ Մելիք-Քարամյան

Անձնակազմի կառավարման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +107)

պետ՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

Քարտուղարություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +114, +101)

պետ՝ Յուրի Պետրոսյան