ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Փորձագետ ներգրավելու մասին հայտարարություն

01.11.2022

ՀՀ գիտության կոմիտեն հայտարարում է Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին:

Առաջարկվող աշխատանքի համառոտ նկարագիրը, փորձագետի պարտականություններն ու նրան ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև՝ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված են հայտարարության մեջ:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թ. նոյեմբերի 4-ը: