ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՄԳՏԿ կառավարման խորհրդի 54-րդ նստաշրջանը Մոսկվայում (2011 թ., դեկտեմբերի 7-9)

Տեղի ունեցավ «Հայկական վիրտուալ գիտական գրադարանի» շնորհանդեսը

ՄՀՄԻ անդամ պետությունների լիազոր ներկայացուցիչների նստաշրջան Դուբնայում