ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

«Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի գործողություններ» ծրագիրը և հնարավորությունները՝ ամփոփ