ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ուշադրություն

01.03.2011

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից հայտարարված գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2011» համատեղ մրցույթի մասնակցության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչեւ 2011 թվականի մարտի 4-ը: