ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » Պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հուշագրեր
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի միջեւ համագործակցության մասին» համաձայնագիր (2010 թվականի մայիսի 7)
«Գիտական հետազոտությունների արդյունքների առեւտրայնացման միջազգային համագործակցության աջակցման նորարարական կենտրոն ստեղծելու մասին» համաձայնագիր (2012 թվականի հուլիսի 27)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Գիտության եւ տեխնոլոգիաների մոսկովյան կոմիտե ԲԲԸ –ի միջեւ համաձայնագիր» (2010 թվականի մարտի 24)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Բելառուսի Հանրապետության գիտության եւ տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի միջեւ համագործակցության մասին» համաձայնագիր (2010 թվականի մարտի 19)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Ռուսաստանյան հիմնարար գիտական հիմնադրամի միջեւ համագործակցության շրջանակներում գիտական ծրագրերի մրցույթի անցկացման մասին» լրացուցիչ պայմանագիր (2012 թվականի փետրվարի 28)
Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Պաուլ Շերերի ինստիտուտի (PSI) միջեւ մտադրությունների հուշագիր (2011 թվականի օգոստոսի 25)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության եւ Գերմանիայի կրթության եւ հետազոտությունների դաշնային նախարարության միջեւ գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության զարգացման մասին» մտադրությունների հուշագիր (2011 թվականի օգոստոսի 24)
«Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների եւ Իտալիայի Elettra սինքրոտրոնային կենտրոնի միջեւ» փոխըմբռնման հուշագիր (2011 թվականի մայիսի 11)
Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ «ԴԵԶԻ» (DESY-Գերմանական էլեկտրոնային սինքրոտրոն) կենտրոնի միջեւ մտադրությունների հուշագիր (2011 թվականի օգոստոսի 16)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ «Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամի միջեւ» մտադրությունների հուշագիր (2011 թվականի մայիսի 6)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի միջեւ համագործակցության մասին» համաձայնագիր (2011 թվականի փետրվարի 18)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի միջեւ համագործակցության մասին» համաձայնագրին կից» լրացուցիչ պայմանագիր (2011 թվականի փետրվարի 18)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության միջեւ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության դրամաշնորհների տրամադրման մասին» ծրագիր – 2010 (2010 թվականի նոյեմբերի 29)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ ,,Springer Science and Business Media BV'' ընկերության միջեւ ,,SpringerLink’’ ինֆորմացիոն համակարգի լիցենզիայի տրամադրման մասին» պայմանագիր (2010 թվականի նոյեմբերի 23)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության միջեւ գիտատեխնիկական ոլորտում համագործակցության մասին» պայմանագիր (2009 թվականի նոյեմբերի 15)