ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական քաղաքականություն
ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 2023թ. զեկույց Հայաստանի վերաբերյալ. Նորարարությունը՝ հանուն կայուն զարգացման
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներին առնչվող միջոցառումները (հաստ. ՀՀ կառավարության 2021 թ. նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ, խմբ. ՀՀ կառավարության 2023 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 2300-Լ որոշմամբ)
«Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի հայեցակարգ (հաստատված ՀՀ կառավարության 2023 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1802-Լ որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝ գիտության ոլորտին առնչվող միջոցառումները (հաստատված է 2021 թ. նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ)
Գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագիր և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. ապրիլի 3-ի N 414-Ա/2 հրամանով)
«Եվրոպական հետազոտական տարածքում Հայաստանի Հանրապետության հետազոտությունների և մշակումների բնագավառի ինտեգրման ճանապարհային քարտեզ (հաստատված է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. հունվարի 29-ի N 59-Ա/2 հրամանով)
ՀՀ կառավարության 2019 թ. մայիսի 16-Ի N 650-Լ որոշմամբ հաստատված 2019-2023 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների 2019 թվականի տարեկան արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝ գիտության ոլորտին առնչվող միջոցառումները (հաստատված է 2019 թ. մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների ռազմավարական ծրագիր և միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2017 թ. օգոստոսի 17-ի նիստի N 35 արձանագրային որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի գիտության ոլորտին վերաբերող դրույթների իրականացման 2017 թվականի միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված է ՀՀ ԿԳ նախարարի 2016 թ. նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ա/2 հրամանով)