ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը շարունակվում է

09.07.2024
image descriptionimage descriptionimage descriptionimage description

Շարունակվում են Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամանով հաստատված աշխատանքային խմբերի այցերը գիտական կազմակերպություններ։ Հուլիսի 4-ին և 9-ին այցեր են իրականացվել, համապատասխանաբար. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան և ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ: Կատարված այցերի նպատակն էր ԲԿԳ կոմիտեի հայտարարած դրամաշնորհների ֆինանսավորման արդյունքում ձեռքբերված սարք/սարքավորումների, գիտական կազմակերպություններում պայմանների բարելավման, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում կատարվող աշխատանքների մշտադիտարկումը:

2024թ․ մշտադիտարկման ենթակա ծրագրերի և թեմաների ցանկում ընդգրկված են.

  • Պոլիտեխնիկում իրականացվող՝

   - «Գիտական հետազոտությունների և ինովացիոն մշակումների կենտրոնի պահպանում և զարգացում» ծրագիրը, որի շրջանակում գործում է 17 բազային գ/հ լաբորատորիա,

   - «Պերովսկիտ-սիլիցիում երկանցումային արևային տարրերի մշակում»,

   - «Տարբեր մեկուսիչ հարթակների վրա մակերևութային տրորմամբ ստացված երկչափ կիսահաղորդիչներ՝ հաջորդ սերնդի էլեկտրոնիկայի համար» թեմաները։

  • ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական ինստիտուտում իրականացվող՝

   - Լիթոսֆերայի ձևավորման, օգտակար հանածոների առաջացման, տեղաբաշխման և որոնման առանձնահատկությունները. երկրաբանական վտանգավոր երևույթների և պրոցեսների գնահատում,

   - Հայաստանի կարևոր (ռազմավարական) միներալների ներուժի գնահատումը` բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության համար էկոլոգիապես կայուն արտադրության նպատակով,

   - Տեֆրոխրոնոլոգիա և Հայաստանում հրաբխային մոխրի թափման վտանգը։ 

Շրջայցերի ընթացքում ներկայացվել են նշված ծրագրերի/թեմաների կատարման ընթացքի, ստացված գիտական արդյունքների, ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման, ծախսերի, օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկություններ, քննարկումներ են եղել ծրագրերի/թեմաների գիտական ղեկավարների և գիտաշխատողների հետ։

ԲԿԳԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Կարեն Ղարիբյանի հավաստմամբ՝ այցի նպատակն է ԲԿԳԿ հայտարարած դրամաշնորհների ֆինանսավորմամբ ձեռք բերված սարքավորումների, գիտական կազմակերպություններում պայմանների բարելավման, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում կատարվող աշխատանքների մշտադիտարկումը. «Այսպիսի այցելությունները թույլ կտան վեր հանել խնդիրները և փնտրել լուծումներ՝ նպաստելով համալսարանի առաջընթացին»։: