ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Կարգեր
Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2023 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 2045-Ա/2 հրամանով)
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարները կազմակերպություններին տրամադրելու կարգ (հաստատված՝ 2023 թ. հունվարի 23-ի N 02-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական միջոցառման և երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թ. փետրվարի 15-ի N 204-Ա/2 հրամանով)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ և մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. օգոստոսի 10-ի N 1028-Ա/2 հրամանով)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների մշտադիտարկման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. մայիսի 20-ի N 638-Ա/2 հրամանով)
Գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հուլիսի 26-ի N 27-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական աշխատությունների հրատարակման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի և գիտության մասսայականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու կարգ (հաստատված` ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հուլիսի 22-ի N 24-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական գործուղման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. մայիսի 7-ի N 13-Ա/Ք հրամանով)
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թ. նոյեմբերի 3-ի N 49-Ա/Ք հրամանով)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահի 2013 թ. մայիսի 21-ի N 14-Ա/Ք հրամանով)