ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Կարգեր
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թ. նոյեմբերի 3-ի N 49-Ա/Ք հրամանով)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ նախագահի 2013 թ. մայիսի 21-ի N 14-Ա/Ք հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի համալիր նախագծերի ներկայացման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2003 թվականի մարտի 13-ի N 144-Ն հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրերի նախագծերի ներկայացման կարգ (հաստատված` ՀՀ ԿԳ նախարարի 2002 թվականի հունիսի 14 N 182-Մ հրամանով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1121-L որոշմամբ)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1122 որոշմամբ)
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգ (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1123 որոշմամբ)
Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում գիտական կադրերի որակավորման կարգը և գնահատման չափանիշները (հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 935 որոշմամբ)