ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեն կֆինանսավորի 6 գիտական միջոցառում և երիտասարդ գիտնականների 2 դպրոց

13.04.2022

ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2022 թ. ապրիլի 11-ի N 06-Ա/Ք  հրամանով հաստատվել են

-  ՀՀ 2022 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք գիտական միջոցառումների ցանկը

ՀՀ 2022 թ. պետական բյուջեից ֆինանսավորվելիք երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկը:

2022 թվականին կոմիտեի միջոցով կֆինանսավորվեն 6 գիտական միջոցառում և երիտասարդ գիտնականների 2 դպրոց:

 

2022 թ. ֆինանսավորվող գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկերը կարող են լրացվել:  Հիշեցնենք, որ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թ. փետրվարի 15-ի N 204-Ա/2 հրամանով հաստատված Գիտական միջոցառման և երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգի համաձայն՝ գիտական միջոցառման/դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հայտերը կազմակերպությունները Գիտության կոմիտե են ներկայացնում նախատեսվող միջոցառման անցկացումից առնվազն երեք ամիս առաջ:

 

Ցանկերում ընդգրկված կազմակերպություններին խնդրում ենք միջոցառումից առնվազն տաս օր առաջ pr.scs@scs.am էլեկտրոնային հասցեով ՀՀ գիտության կոմիտե ներկայացնել միջոցառման անցկացման և մասնակցության պայմանների վերաբերյալ հայտարարություն, իսկ միջոցառումից հետո եռօրյա ժամկետում` միջոցառման կայացման մասին համառոտ տեղեկատվություն` կոմիտեի պաշտոնական կայքում հրապարակելու նպատակով: