ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Միկրոդրամաշնորհային մրցույթի հայտարարություն

17.05.2022

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնը (ՄԳՏԿ) հայտարարել է նոր միկրոդրամաշնորհային մրցույթ՝ Հայաստանի ապագա էներգետիկ կարիքների բավարարման համար փոքր մոդուլային ռեակտորների (ՓՄՌ) ներուժի հետազոտության նպատակով:

Հետազոտությունները կարող են ընդգրկել փոքր միջուկային ռեակտորներին առնչվող հետևյալ թեմաները.

 - միջուկային անվտանգություն, օբյեկտի պաշտպանություն կամ վթարային իրավիճակների հետևանքների կանխարգելում,

 - նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի մշակում և լիցենզավորման գործընթաց, 

 - կադրերի պատրաստում և կրթական գործունեություն, 

 - ՓՄՌ-ների դերը Հայաստանի մաքուր էներգիայի համակարգում

 - ՓՄՌ-ներում կիրառվող տեխնոլոգիաների ընտրություն ու գնահատում,

 - ՓՄՌ-ների գործարկման տեղանքներին ներկայացվող պահանջներ և ռիսկերի նվազեցում:

Դրամաշնորհը տրվում է վերը նշված թեմաներով հայ մասնագետների կողմից կազմակերպվող և անցկացվող սեմինարների, հայկական լսարանի համար հրապարակումների և հայաստանյան բուհերի ուսանողների ներգրավմամբ կրթական միջոցառումների կամ հետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով:

Ընդհանուր առմամբ տրամադրվելու է 3-6 դրամաշնորհ՝ յուրաքանչյուրը մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլարի չափով: Դրամաշնորհների տևողությունը նախատեսված է մոտ 6 ամիս: Հայտերը գնահատվելու են ՄԳՏԿ անդամ երկրների ներկայացուցիչներից կազմված գիտական փորձաքննության հանձնաժողովի մշակած չափանիշներով:

 

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 2022 թ. մայիսի 31-ը ներառյալ կից ձևաչափով.

Դրամաշնորհի հայտի ձևը (անգլերեն)

Դրամաշնորհի հայտի գնահատման չափանիշները (անգլերեն)

 

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարելի է դիմել ՄԳՏԿ հայաստանյան տարածաշրջանային գրասենյակ՝ Համլետ Նավասարդյանին (հեռ.՝ +374 60 623 517, էլ. փոստ՝ navasardyan@istc.int)