ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը հրավիրում է մասնակցելու «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023» մրցույթին

17.07.2023

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ մեկնարկել է «Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր 2023»-ի համար հայտերի ընդունումը՝ հրավիրելով ամբողջ աշխարհից համալսարանների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտներին ներկայացնելու իրենց առաջարկները: «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից PMI Science գիտահետազոտական կենտրոն Հայաստանի աջակցությամբ իրականացվող այս ծրագիրը նպատակ ունի ոգեշնչելու երիտասարդ գիտնականներին՝ տրամադրելով ֆինանսավորում և աջակցություն նրանց հետազոտությունների, գիտական նախագծերի և նորարարական գաղափարների համար:

Ծրագրի նպատակն է աջակցել հիմնադրամի հետաքրքրություններին համապատասխանող ոլորտներում հետազտոտություններ իրականացնող ասպիրանտներին՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելով կատարել առաջադեմ հետազոտություններ և հաջողությամբ ավարտել իրենց թեկնածուական թեզերը:

Այն ուսանողները, որոնք դեռ չեն ընտրել իրենց ապագա թեզի թեման, հնարավորություն կունենան այն ընտրել առաջարկվող ոլորտներում և սկսել աշխատել դրանց վրա՝ գիտական հանրության և Գիտական Ինկուբատորի առաջատար փորձագետների աջակցությամբ:

Ասպիրանտները կարող են դիմել Ասպիրանտների աջակցության ծրագրին, եթե նրանց հետազոտական նախագծերը կապված են հետևյալ ոլորտների հետ.

 • նյութագիտություն, կայուն նյութեր, մագնիսական հատկություններով նյութեր,

 • այլընտրանքային ոչ էլեկտրոնային էներգիայի աղբյուրներ,

 • ջեռուցման և ջերմափոխանակման տեխնոլոգիաներ,

 • նեյրոգիտություն, զգայական փորձ, զգայական տեխնոլոգիաներ,

 • աերոզոլների մասին գիտություն և տեխնոլոգիաներ,

 • բուսաբանություն, ագրոնոմիա,

 • թունաբանական մեթոդոլոգիաներ,

 • կիրառական և փորձարարական ֆիզիկա,

 • արդյունաբերական և համակարգերի ճարտարագիտություն, էլեկտրոնային   ճարտարագիտություն, նախատիպավորում,

 • մաթեմատիկա, մաթեմատիկական մոդելավորում, տվյալների գիտություն,

 • անալիտիկ քիմիա։

Ասպիրանտները, որոնք դեռ չեն ընտրել իրենց թեզի թեմաները, կարող են դիմել PhD Support Program 2023 ծրագրին, եթե իրենց հետազոտական նախագծերը համահունչ են հետևյալ ուղղություններին.

 • կենսաբանորեն և էկոլոգիապես համատեղելի կարգավորելի օպտիկական և մագնիսական նյութերի ուսումնասիրություն և մշակում,

 • խթանիչներին արձագանքող խելացի նյութերի նախագծում և արտադրություն, ներառյալ ջերմային արձագանքող, օպտիկական արձագանքող և բիոարձագանքող նյութեր,

 • տարբեր կիրառությունների համար բարակ թաղանթապատման նոր մեթոդների և նյութերի հետազոտություն և մշակում,

 • ջերմային, օպտիկական և էլեկտրական էներգիայի վերահսկման և կառավարման համար խելացի նյութերի մշակում,

 • էլեկտրամագնիսական դաշտերի ուժեղացված տեղայնացման համար ռադիոհաճախականության վրա հիմնված համակարգի նախագծում, օպտիմալացում և կիրառում,

 • էկոլոգիապես մաքուր կոմպոզիտային նյութերի սինթեզ, բնութագրում և կիրառման ուսումնասիրություն,

 • էրդյունավետ ջերմային փոխանցման և ջերմային էներգիայի պահպանման համար ֆազային փոփոխությամբ նյութերի օպտիմալացում և մշակում:

 • աերոզոլային դեղերի առաքման համակարգերի համար միկրոմասշտաբային աերոզոլների ստեղծման տեխնիկայի առաջխաղացում:

Հայտատուն պետք է լինի Հայաստանում կամ արտերկրում գիտահետազոտական հաստատությունում կամ համալսարանում ընդունված կամ սովորող ասպիրանտ կամ հայցորդ: Առաջարկվող հետազոտական նախագիծը պետք է համապատասխանի նախանշված գիտական ոլորտներին կամ ուղղություններին: Ասպիրանտները, որոնց թեզի թեման դեռ ընտրված չէ, պետք է առաջարկեն հետազոտական նախագիծ, որը համապատասխանում է այս ծրագրի առաջարկվող հետազոտական ուղղություններին:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2023թ․ օգոստոսի 20-ը (Երևանի ժամանակով 23:59):

Այլ մանրամասներ՝ այստեղ։