ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գործարկվել է Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոնի կայքը

18.03.2022

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոնը (կարճ՝ ԳՆԳԱԿ) գործարկել է https://sipac.am/  կայքը, որը Հայաստանի գիտական հանրության համար առավել հարմարավետ կդարձնի գիտության և նորարարությունների ոլորտներում միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերի, այդ թվում՝ «Հորիզոն Եվրոպա» հետազոտությունների և նորարարությունների Եվրոպական Միության շրջանակային նոր ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը:

 

Հիշեցնենք, որ կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակներն են միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերին ՀՀ գիտական կազմակերպությունների, բուհերի և առանձին գիտնականների ու գիտական խմբերի մասնակցության ակտիվացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը՝ ծրագրերի մասին համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և խորհրդատվության տրամադրման միջոցով, ինչպես նաև «Հորիզոն Եվրոպա» հետազոտությունների և նորարարությունների Եվրոպական Միության շրջանակային նոր ծրագրին ՀՀ գիտական կազմակերպությունների և բուհերի մասնակցությանն աջակցությունը, ծրագրի ազգային կոնտակտային անձանց գործունեության համակարգումը, տեղեկատվական միջոցառումների կազմակերպումը և խորհրդատվությունների անցկացումը: