ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Փորձագետ ներգրավելու մասին հայտարարություն

28.02.2023

ՀՀ գիտության կոմիտեն հայտարարում է գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին:

Առաջարկվող աշխատանքի համառոտ նկարագիրը, փորձագետի պարտականություններն ու նրան ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև՝ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված են հայտարարության մեջ:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2023 թ. մարտի 3-ը: