ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Սոթք. hողի մշակութային հիշողությունը
Ծովային Հայաստան. Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը
Հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմնախնդիրը. ցանցային միգրացիայի համատեքստը
Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար
Մարդու գենետիկայի հիմունքները
Գրատպությունը Արևելյան Հայաստանում 1828-1920 թվականներին (հոդվածների ժողովածու)
«Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. Կոտայքի մարզ»
«ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները»
«Խաղողի և գինու հայոց մշակույթը»