ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում»
«Ջահուկյանական ընթերցումներ»
«Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության»
«Գրաբարի դարձվածաբանություն»
«Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում» The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
Կրթամշակութային կյանքը Խորհրդային Հայաստանում 1920-1932 թթ.
«Հովհաննես Չեքիջյան - 90»
Գաղձի (cuscuta, dodder) տարածվածությունը , վնասակարությունը հանրապետությունում և պայքարի նոր միջոցառումները
Գերբարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի ոչ ջերմային ինտենսիվության ազդեցությանը ենթարկվող անձանց բժշկական հսկողության մասին ուղեցույց
Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին