ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը

Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը

Մատենաշարի գիտական խմբագիր` Հակոբ Սիմոնյան, խմբագիր` Ներսես Կոստանյան

«Հուշարձան» հրատարակություն, 2013 թ., Երևան, 98 էջ

Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշարի հերթական հատորը նվիրված է Հայաստանի հնագիտական ժառանգությանը: Ժողովածուն ներկայացնում է հնագույն և հին Հայաստանի մշակույթները, հնագիտական նորագույն հայտնագործությունները, ինչպես նաև վաղ և զարգացած միջնադարի ճարտարապետական հուշարձանները: