ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտության քաղաքականության վարչության գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ2-3)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 22.07.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 24.07.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն