ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ֆինանսավորումը դադարեցված հայտեր
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022թ.» մրցույթների 1-ին հաշվետվության արդյունքում ֆինանսավորումը դադարեցված գիտական թեմաների ցանկ
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2021թ.» մրցույթների 2-րդ հաշվետվության արդյունքում ֆինանսավորումը դադարեցված գիտական թեմաների ցանկ