ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-3.2-6)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 25.02.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 27.02.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն