ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-6)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 05.02.2020 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 07.02.2020 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն