ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.01.2014

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած հայագիտության և հումանիտար, բնական, բժշկական, գյուղատնտեսական, հասարակական գիտությունների ու ճարտարագիտության և տեխնոլոգիայի բնագավառներում ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև ս. թ. հունվարի 17-ը: