ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ի գիտություն

10.01.2023

2022 թվականին ՀՀ գիտության կոմիտեն քաղաքացիներից ստացել է 59 դիմում, այդ թվում՝ 6 բողոք, 16 առաջարկություն և 37 հանրագիր: Դիմումներից 17-ը Գիտության կոմիտե է վերահասցեագրվել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Գիտության կոմիտեի նախագահը և նախագահի տեղակալը ընդունել են 79 քաղաքացու:

Բոլոր դիմումներին տրվել են համապատասխան պարզաբանումներ: