ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում
«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի Հավելված N 1 Աղյուսակ N 2-ից հատված (Գիտության կոմիտեի կողմից իրականացվող 1162 ծրագիրը և ծրագրի միջոցառումները)
Գիտության ոլորտի 2019 թ. բյուջե
2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագիծ
ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և դրանք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման մեթոդական ցուցումներ
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշմամբ հաստատված «Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը ըստ առանձին հրատարակումների
Գիտության ոլորտի 2018 թ. բյուջե
ՀՀ 2019-2021 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և դրանք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման մեթոդական ցուցումներ
2018-2020 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2016-2018 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2016 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերի և 2015 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներ