ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
««Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2024» մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ հունիսի 7-ի N 1005-Ա/2)
««Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «Postdoc-Armenia 2024»» մրցույթի արդյունքները hաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ հունիսի 3-ի N 958-Ա/2)
««Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ հունիսի 3-ի N 957-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մայիսի 31-ի N 954-Ա/2)
«Մկրտիչ Տիգրանի Այվազյանին Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ նշանակելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մայիսի 27-ի N 112-Ա/1)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ – 2024» միջազգային մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (23.04.2024թ. N 574-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին» պետական աջակցություն» միջոցառումն իրականացնելու համար կազմակերպություն ընտրելու մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (16.04.2024թ. N 540-Ա/2)
«Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու և մրցույթի հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 16-ի N 542-Ա/2)
Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 17-ի N 549-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի N 619-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ. ապրիլի 10-ի N 500-Ա/2)