ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. նոյեմբերի 24-ի N 2448-Ա/2)
«Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված ծրագիր 2024» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 22-ի N 2433-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հասարակական գիտությունների, հայագիտության և հումանիտար գիտությունների բնագավառներում հետազոտություններ - 2024» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 20-ի N 2409-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարի 2023 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 2368-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 17-ի N 2404-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc-Armenia 2024»» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 14-ի N 2369-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հեռանկարային ուղղություններով հետազոտական նախագծեր 2024» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ․ նոյեմբերի 14-ի N 2368-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. նոյեմբերի 14-ի N 2363-Ա/2)
«Գիտական միջոցառման և երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. փետրվարի 15-ի N 204-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին» պետական աջակցություն» միջոցառման իրականացման համար կազմակերպության ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հայտի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. փետրվարի 9-ի N 185-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտիև երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թ. սեպտեմբերի 5-ի N 614-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հունվարի 19-ի N 37-Ա/2)