ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու և մրցույթի հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 16-ի N 542-Ա/2)
Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 17-ի N 549-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի N 619-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ. ապրիլի 10-ի N 500-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Երկակի նշանակության գիտական նախագծեր 2024» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 9-ի N 495-Ա/2)
«Միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում ներառված առաջատար ամսագրերում կամ հրատարակչություններում հրատարակությունների ծախսերը փոխհատուցելու համար մրցույթ կազմակերպելու և ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 8-ի N 485-Ա/2)
«Արշավախումբ կազմակերպելու, գիտական գործուղման ճանապարհածախսը փոխհատուցելու, գիտության ոլորտում գործող միջազգային պայմանագրերի, համաձայնագրերի կամ հուշագրերի շրջանակներում և միջազգային համագործակցության զարգացմանը նպաստելու նպատակով գործուղման համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու կարգը, գիտական գործուղման ճանապարհածախսը փոխհատուցելու հայտի ձևը, արշավախումբ կազմակերպելու և գիտական գործուղման ճանապարհածախսը փոխհատուցելու համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու մասին պայմանագրերի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ ապրիլի 8-ի N 483 Ա/2)
««Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մարտի 22-ի N 425-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024/2» մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մարտի 7-ի N 347-Ա/2)
««Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024/2» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մարտի 5-ի N308-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական պյուջեով նախատեսված «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին» պետական աջակցություն» միջոցառումն իրականացնելու համար կազմակերպություն ընտրելու մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հայտի ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2024թ․ մարտի 5-ի N 304-Ա/2)