ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օգտակար հղումներ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ

.
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա

Բարձրագույն որակավորման կոմիտե

«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն

Գիտական և նորարարական գործընկերությանն աջակցման կենտրոն

«Հորիզոն-Եվրոպա» ԵՄ շրջանակային ծրագիր

Российский научный фонд

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)

Международный научно-технический центр (МНТЦ)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)

Евразийская экономическая комиссия

Scimago Journal & Country Rank

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) iLibrary

Web of Science

Clarivate Web of Science

Science Gateway