ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե


Որո՞նք են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման հիմնական ձևերը:

Պատասխան – Գիտության ոլորտում պետական ֆինանսավորումն իրականացվում է երեք ձևով` բազային ֆինանսավորում (հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող ծրագրեր, ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման, գիտական կադրերի պատրաստման, գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարներ), նպատակային–ծրագրային ֆինանսավորում, պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում: