ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կֆինանսավորվի եւս 23 թեմա

30.08.2013

Հաստատվել է ՀՀ պետական բյուջեից գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթի արդյունքների բողոքարկմամբ ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը: «Բնական գիտություններ», «Ճարտարագիտություն եւ տեխնոլոգիաներ», «Գյուղատնտեսական գիտություններ», «Բժշկական գիտություններ», «Հասարակական գիտություններ», «Հայագիտություն եւ հումանիտար գիտություններ» բնագավառներում կֆինանսավորվի եւս 23 թեմա:

Բողոքարկման արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկը