ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր » 2014 թվական
ՀՀ ԳԱԱ «Ակադեմիկոս Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ
ՀՀ ԱՆ «Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ
ՀՀ ԿԳՆ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ