ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի հուլիսի 23-ի N 25-Ա/Ք հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 11-ի N 120-Ա/Ք)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Երկակի նշանակության գիտական նախագծեր 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 10-ի N 119-Ա/Ք)
««Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. ապրիլի 02-ի, N92-Ա-Ք)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեում քաղաքացիների ընդունելության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 19-Ա/Ք հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մարտի 28-ի, N82-Լ)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կողմից սոցիալական ցանցերի համապատասխան բաժիններում կարգաբերումներ իրականացնելու հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու և դրանց տիրապետող անձանց ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման ( 2024թ. մարտի 19-ի, N64-Լ)
«Գիտական և գիտատեխնիկականգործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Մասնագիտական վերապատրաստում 2024/2» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մարտի 13-ի N 54-Ա/Ք)
««Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրում 2024/2» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մարտի 5-ի N44-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «POSTDOC-ARMENIA 2024/2»» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիոտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ փետրվարի 21-ի, N 12-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովին կից ռազմատեխնիկական և գիտատեխնիկական խորհրդի ենթահանձնաժողովների անհատական կազմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հուլիսի 2-ի N18-Ա/Ք հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ հունվարի 30-ի N 09-Ա/Ք)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ներքին գործավարության կարգը, օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 30-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու» մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ․ օգոստոսի 22-ի N 24-Լ)