ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի մայիսի 3-ի N 141-Ա հրամանով հաստատված 2024 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության վեց բազային, երկու նպատակային- ծրագրային և ութ պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի և թեմաների մշտադիտարկումն իրականացնելու նպատակով աշխատանքային խմբեր ձեվավորելու և դրանց անհատական կազմը հաստատելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մայիսի 10, № 146-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 638-Ա/2 հրամանով հաստատված կարգով իրականացվող 2024 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման ենթակա ծրագրերի և թեմաների ցանկը հաստատելու և ժամկետը սահմանելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մայիսի 03-ի N 141-Ա)
«ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորման ենթակա գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկերը հաստատելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 3-ի N 140-Ա/Ք)
«Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսականաջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 2-ի N 139-Ա/Ք)
«Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 2-ի N 138-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ – 2024» միջազգային մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 29-ի N 137-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի հուլիսի 23-ի N 25-Ա/Ք հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 11-ի N 120-Ա/Ք)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Երկակի նշանակության գիտական նախագծեր 2024» մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 10-ի N 119-Ա/Ք)
««Գիտական արդյունավետության խթանման դրամաշնորհային ծրագիր - 2025» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. ապրիլի 02-ի, N92-Ա-Ք)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեում քաղաքացիների ընդունելության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 19-Ա/Ք հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մարտի 28-ի, N82-Լ)