ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի փետրվարի 15-ի N 56-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ հունիսի 12-ի N 167-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի մարտի 9-ի N 61-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ հունիսի 11-ի N 166-Ա)
««Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2024»մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ հունիսի 10-ի N 164-Ա/Ք)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի մայիսի 3-ի N 141-Ա հրամանով հաստատված 2024 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության վեց բազային, երկու նպատակային- ծրագրային և ութ պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի և թեմաների մշտադիտարկումն իրականացնելու նպատակով աշխատանքային խմբեր ձեվավորելու և դրանց անհատական կազմը հաստատելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մայիսի 10, № 146-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 638-Ա/2 հրամանով հաստատված կարգով իրականացվող 2024 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման ենթակա ծրագրերի և թեմաների ցանկը հաստատելու և ժամկետը սահմանելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ. մայիսի 03-ի N 141-Ա)
«ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորման ենթակա գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկերը հաստատելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 3-ի N 140-Ա/Ք)
«Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսականաջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 2-ի N 139-Ա/Ք)
«Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ մայիսի 2-ի N 138-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ – 2024» միջազգային մրցույթը կազմակերպելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 29-ի N 137-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի հուլիսի 23-ի N 25-Ա/Ք հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2024թ․ ապրիլի 11-ի N 120-Ա/Ք)