ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
«ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 05-Ա/Ք հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. նոյեմբերի 7-ի N 50-Ա/Ք)
Գիտական ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 31-Լ)
Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ. հոկտեմբերի 2-ի N30-Ա)
«Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի N 02-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 8-ի N 26-Լ)
Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի հուլիսի 21-ի N 10-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 4-ի N 11-Ա) 
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի մայիսի 21-ի n 07-լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ․ օգոստոսի 23-ի N 25Լ)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում պետության պահանջարկի վրա հիմնված (demand driven) հետազոտական նախագծերի հայտերի ընտրության մրցույթի գիտական թեմաները սահմանելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահին կից ոլորտային աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. օգոստոսի 17-ի N 22-Ա/Ք)
«ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 05-Ա/Ք հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. օգոստոսի 1-ի N 19-Ա/Ք)
Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ․ հուլիսի 21-ի N 10-Ա)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության 2023/2 մրցույթը կազմակերպելու մասին ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ․ հուլիսի 11-ի, N 18-Ա/Ք)