ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի հրամաններ
«ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 05-Ա/Ք հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. հունիսի 13-ի N 14-Ա/Ք)
««Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2023» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. մայիսի 17-ի N 10-Ա/Ք)
«Գիտական հետազոտությունների հայ-գերմանական համատեղ թեմաների աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԳԿՀԴՆ - 2022» միջազգային մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. մայիսի 2-ի N 08-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 638-Ա/2 հրամանով հաստատված կարգով իրականացվող 2023 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման ենթակա ծրագրերի և թեմաների ցանկը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. ապրիլի 19-ի N 06-Ա/Ք)
«ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորման ենթակա գիտական միջոցառումների և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. ապրիլի 13-ի N 05-Ա/Ք, լրացվել է 2023 թ. հունիսի 13-ի N 14-Ա/Ք, 2023 թ. օգոստոսի 1-ի N 19-Ա/Ք և 2023 թ. նոյեմբերի 7-ի N 50-Ա/Ք հրամաններով)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc» ծրագիր 2023» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023թ. փետրվարի 4-ի, N 04-ԱՔ)
«Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր 2023» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. փետրվարի 1-ի N 03-Ա/Ք)
«Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարները կազմակերպություններին տրամադրելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 26-ի N 01-Ա/Ք հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. հունվարի 23-ի N 02-Ա/Ք)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2023 թ. հունվարի 19-ի N 01-Ա/Ք)
««Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր 2023» մրցույթը կազմակերպելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի հրաման (2022 թ. դեկտեմբերի 22-ի N 21-Ա/Ք)