ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր

Նախագծի հեղինակ և պատասխանատու խմբագիր` Ռ. Կարապետյան

Կազմող` Ն. Զարիկյան
Խմբագիրներ` Ն. Զարիկյան, Ա. Ամիրխանյան
Թարգմանիչներ` Ն. Բաղդասարյան (ռուսերեն), Է. Մարգարյան (անգլերեն):

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2014 թ., Երևան, 282 էջ

Գիրքը հրատարակության է պատրաստվել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնում: Գրքում ներկայացված են Հայոց ցեղասպանության 5 վերապրածների վկայությունները: Այն նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանների համար: Տպագրվել է 3 լեզուներով` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն լսարանի համար: