ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայոց ցեղասպանությունը. լեզվաճանաչողական մեկնակետ

Հեղինակ՝ Սեդա Գասպարյան

ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., Երևան, 208 էջ

Գրքի հեղինակը՝ պրոֆեսոր Սեդա Գասպարյանը, հայտնաբերել է մի հայեցակերպ, որը մինչ օրս երբևէ չի քննարկվել Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության բնագավառում, այն է՝ պատմական փաստերի տարբեր բնորոշումների լեզվական արտահայտության քննությունը: