ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայկական հարց

Հեղինակ՝ Հովհաննես Զատիկյան

«Խ. Աբովյան» հրատարակչություն, 2014 թ., Երևան, 520 էջ

Գիրքը նվիրված է Հայկական հարցի պատմությանը: Հեղինակը ծավալուն վերլուծության է ենթարկում հարցի քննության առումով առ այսօր տպագրված պատմա-հրատարակչական գրականությունը, կատարում հարցի փուլային բաժանում՝ թեմայի ուսումնասիրությունը հասցնելով մինչև 1994 թ.: