ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր
Պետական աջակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի նմուշներ
Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ