ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ4-1)
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ4-2)
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ4-2)
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ4-2)
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ4-1)
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ4-1)
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ4-1)
Փորձաքննության և վերլուծությունների վարչության հետբուհական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.2-Մ4-2)
Բարձրագույն կրթության և գիտության քաղաքականության վարչության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-4-28.1-Մ4-1)
Գիտության քաղաքականության վարչության գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.1-Մ4-3)