ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ օրենքներ
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենք
«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենք
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք
«Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենք
«Քաղաքացիական օրենսգիրք» (մաս 10)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք