ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Ձևաթղթեր
Գիտական թեմայի (ծրագրի) պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման համար դիմումի ձև
Գիտական թեմայի (ծրագրի) կատարողների կազմում փոփոխության համար դիմումի ձև
Հայաստանի Հանրապետության գիտական կամ գիտատեխնիկական կազմակերպության անձնագրի ձև
Տվյալներ փորձագետի մասին
Կազմակերպության կոնտակտային տվյալներ
Միջնորդագրի ձև (Հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի պարգևների ձևերը, ներկայացման և շնորհման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-Ի N 27 –Ա/Ք հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2016 թ. հունիսի 24-ի N 29-Ա հրամանով)