ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված թեմաներ
2020-2022 թվականներ
2018-2021 թվականներ
2015-2018 թվականներ
2013-2015 թվականներ
2011-2012 թվականներ