ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Գիտության քաղաքականության վարչություն
Վարչության պետ (18-1-27.1-Ղ3-1)
Գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին
Գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին
Գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժին