ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Անձնակազմի կառավարման բաժին
Բաժնի պետ (18-1-28.3-Ղ4-1)
Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (18-1-28.3-Մ3-1)