ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ Նախագահի հրամանագրեր, կարգադրություններ
«Ս. Գ. Հարությունյանին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի N ՆՀ-985-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի N ՆՀ-893-Ն)
«ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության կառավարման ոլորտում գիտության պետական կոմիտե ստեղծելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (2007 թ. հոկտեմբերի 1-ի N ՆՀ-231-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (2007 թ. հուլիսի 18-ի N ՆՀ-174-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (2007 թ. փետրվարի 7-ի N ՆՀ-37-Ն)