ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բարձրագույն կրթություն » ՀՀ-ում գործող բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններ
• Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական լիցենզավորված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
• Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող լիցենզավորված պետության մասնակցությամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
• Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող լիցենզավորված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
• Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր իրականացնող ՀՀ-ում գործող լիցենզավորված արտերկրի պետ. բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղեր
• Բակալավրի կրթական ծրագիր իրականացնող ՀՀ-ում գործող լիցենզավորված արտերկրի ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղեր
• Բակալավրիատի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր