ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

ՄՐՑՈՒՅԹ

29.06.2017

Հունիսի 28-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության միջև համատեղ գիտահետազոտական և համալսարանական ծրագրերի իրականացման մասին» փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում անցկացվող Ակադեմիական և գիտական շարժունության միջազգային մրցույթը:

Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է  ներկայացնել առցանց և թղթային տարբերակով։

Առցանց հայտը ներկայացվում է հետևյալ հղումով՝ https://formulaires.auf.org/ (անհրաժեշտ է գրանցվել)։

Հայտի թղթային տարբերակն անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտատուի դիմումով՝ ինչպես Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալություն, այնպես էլ՝ Գիտության պետական կոմիտե՝ Երևան 0028, Օրբելի եղբայրների 22 հասցեով:

Մրցույթի մասնակցության հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 2017 թ. հոկտեմբերի 20-ը, ժամը 17:00 ներառյալ:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունից՝ հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 210 140 (115):

Մրցույթի հրավերի փաթեթ: